W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ul. Henryka Dąbrowskiego 39,

zarejestrowanego w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000398696, zawiadamia o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Prezes Stowarzyszenia Tyskie Lwy

z powodu złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 7 PAŹDZIERNIKA 2022 roku

o godzinie 18:00  w siedzibie Stowarzyszenia w Tychach przy ul. Henryka Dąbrowskiego 39.

 

Prosimy o obecność wszystkich członków Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

W przypadku braku quorum zostanie ogłoszona przerwa i obrady rozpoczną się w drugim terminie o godzinie 18:30.

Podstawa prawna: § 39 ust. 2 i § 41 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

 

Porządek Obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia Tyskie Lwy

w dniu 7 października 2022 roku

 

 

 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez przedstawiciela Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Sekretarza/Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Przewodniczącego i Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Wybór Członka Zarządu (Prezesa) Stowarzyszenia Tyskie Lwy.
 9. Wniosek Zarządu o rozwiązanie Stowarzyszenia w przypadku nie wybrania nowego Członka Zarządu (Prezesa) Stowarzyszenia Tyskie Lwy.
 10. Podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Tyskie Lwy.
 11. Podjęcie Uchwały o wyborze Likwidatora/ Komisji likwidacyjnej.
 12. Podjęcie Uchwały o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenie.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy